Všeobecné podmienky | Nabazare


Všeobecné podmienky


Všeobecné podmienky využívania služieb serveru nabazare.skČl. 1

Nabazare.sk sú internetové stránky prevádzkované spoločnosťou AUTO-AZ s.r.o., Bratislavská 20, 900 51  Zohor, IČO: 35797541 ďalej len prevádzkovateľ.
Nabazare.sk - občianska inzercia umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov.  Využívanie serveru Nabazare.sk je užívateľom poskytované zdarma. Výnimku tvorí len spoplatnenie inzerátov v sekciách Práca, Služby, Reality - Inzercia realitných kancelárií (Reality, Služby) a Komerčná inzercia (Ponuka služieb, Ponuka produktov) v ostatných sekciách. Spoplatňujú sa taktiež doplnkové funkcie. Doplnkovou funkciou sa rozumie  funkcia, ktorej aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality poskytovanej serverom Nabazare.sk.

Doplnkovou funkciou užívateľ odlišuje svoj inzerát od ostatných.
Doplnkové funkcie zahŕňajú topovanie inzerátu, zvýraznenie inzerátu hrubým písmom, zvýraznenie inzerátu orámovaním, zvýraznenie inzerátu podfarbením, zobrazením URL adresy. Užívateľ môže ktorúkoľvek funkciu využiť jednotlivo alebo vzájomnou kombináciou.

Topovanie znamená zvýhodnenie pozície Vášho inzerátu na dobu najmenej 7 dní.
Ponúkame Vám možnosť TOPovať Váš inzerát a tým zabezpečiť jeho umiestnenie na prvej pozícii príslušnej kategórie. Znamená to, že pokiaľ by bol Váš inzerát jediný TOPovaný v kategórii a neTOPovaný inzerát ho nemôže preskočiť. Váš inzerát je označený značkou TOP a po dobu TOPovania sa tvári ako aktuálne dnes pridaný. Po uplynutí TOPovaného času, môžete inzerát opakovane TOPovať. 

Cena Topovania je 1,- € / 7 dní.


Farebné pozadie inzerátu
Odlíši Váš inzerát od ostatných inzerátov výraznejšou farbou pozadia. Upúta pozornosť väčšieho množstva návštevníkov, čím urýchli obchod. V kombinácii s TOPovaním sa zobrazovanosť inzerátu zvýši až 6-násobne. Je možné kombinovať s ďalšími službami zvýhodnenia.

Cena za farebné pozadie inzerátu je 1,- € / 7 dní.

Zvýraznenie tučným písmom
Odlíši Váš inzerát od ostatných inzerátov tučným písmom v nadpise a texte. Upúta pozornosť väčšieho množstva návštevníkov, čím urýchli obchod. Je možné kombinovať s ďalšími službami zvýhodnenia. Nevzťahuje sa na vyhľadávanie inzerátov.

Cena za zvýraznenie tučným písmom je 1,- € / 7 dní.

Zvýraznie orámovaním
Odlíši Váš inzerát od ostatných inzerátov orámovaním modrou čiarou. Upúta pozornosť väčšieho množstva návštevníkov, hlavne v kombinácii s farebným pozadím inzerátu. 

Cena za zvýraznenie orámovaním je 1,- € / 7 dní.

Zverejnenie URL adresy znamená:
Pri zadávaní Vášho inzerátu môžete do príslušného okna uviesť URL adresu vašej webstránky, ktorá sa bude zobrazovať pod pridaným inzerátom s priamym preklikom na Váš portál. Táto služba je spoplatnená cenou 1,- € / 7 dní. Doporučujeme túto službu využiť ako priamu reklamu Vašej firmy bez rozporu so Všeobecnými podmienkami.
Aké výhody tým získate?
- možnosť umiestnenia komerčného inzerátu do ktorejkoľvek kategórie bez rozporu so Všeobecnými podmienkami
- aktívna reklama Vašej webstránky
- zvýšenie návštevnosti Vašej stránky = noví zákazníci
- získanie kvalitného spätného odkazu

Cena Zverejnenia URL adresy pod inzerátom je 1,- € / 7 dní.
(Ceny sú uvedené s DPH)

Všetky funkcie zvýhodnenia sa dajú vzájomne kombinovať podľa výberu užívateľa.
 
Platby za využitie doplnkových funkcií, ktorými zvýrazníte inzerát, môžete vykonať prostredníctvom Platby mobilom.
Službu technicky zabezpečuje ELET s.r.o.
Taktiež môžete realizovať platbu prostredníctvom PayPal alebo TatraPay.

Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.
 
Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. iba po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti.
 
Inzeráty v spoplatnenej sekcii Práca musia minimálne obsahovať údaje v tvare: názov a predmet činnosti firmy, požiadavky na uchádzača, predmet práce.

Inzeráty v spoplatnenej sekcii Služby musia minimálne obsahovať: názov a predmet činnosti firmy, ponuka služby.

Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 2 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 50.
 
Firmy nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Server Nabazare.sk je primárne určený na bezplatnú občiansku inzerciu, firmám sú určené spoplatnené sekcie Služby a Práca a doplnková služba vo všetkých sekciách "Zverejnenie URL adresy pod konkrétnym inzerátom". Firmy taktiež môžu využiť umiestnenie svojho inzerátu do spoplatnenej podkategórie "Ponuka služieb" umiestnenej v každej kategórii.
Zverejnenie URL adresy znamená, že firma môže vložiť komerčný inzerát do ktorejkoľvek sekcie. Inzerát v sekcii bude zverejnený po dobu trvania spoplatnenej služby (7 dní), po jej uplynutí bude inzerát presunutý do kategórie Služby s príslušnym zaradením. Firma má možnosť opätovne neobmedzene využiť túto službu.

 
Čl. 2
 
Na inzertnom serveri Nabazare.sk je zakázaná inzercia:
(Tento zákaz platí bez ohľadu na Topovanie.)
 • loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov;
  www adresy (neplatí pri využití služby "Zverejnenie URL adresy")
 • chudnutia;
 • Multilevel a províznych systémov;
 • Emailingu a iných bezprácnych zárobkov;
 • práce s poplatkom vopred;
 • kopírovania diskiet, CD, DVD;
 • firemnej činnosti a tovaru na objednávku (neplatí pre sekciu Služby);
 • opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru;
 • neobmedzené množstvo tovaru;
 • tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku);
 • kópií, napodobenín;
 • chip tuningu, powerboxov, diagnostických sád, a pod.;
 • dokladov a technických preukazov;
 • pohonných hmôt;
 • výkupu;
 • erotických inzerátov;
 • livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
 • eKníh;
 • pôžičiek, úverov a hypoték;
 • liekov;
 • cigariet.

Na serveri je zakázané inzerovať ničnehovoriace inzeráty bez zreteľnej konkrétnej ponuky tovaru alebo služby. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, ktorý bude administrátorom vyhodnotený ako inzerát v rozpore so Všeobecnými podmienkami využívania serveru Nabazare.sk, tento bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu.  Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší systémom označený ako duplicitný a vymaže sa.
 
 
Čl. 3

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Nabazare.sk alebo dobrými mravmi.

Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo ak inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam Nabazare.sk.
 
Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia funkcie Serveru upravovať alebo inovovať.
 
Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Nabazare.sk a ani za spôsob akým sa služby Nabazare.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku, alebo v súvislosti s využívaním služieb Nabazare.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Nabazare.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Nabazare.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Nabazare.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.Čl. 4


Užívateľ súhlasí a je si vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom inzeráte.

Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Nabazare.sk ponúka.

Užívateľ berie na vedomie, že na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.


Čl. 5
 
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.
Užívateľ v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poskytovania služieb serveru Nabazare.sk sa môže obrátiť na administrátora e-mailom na adrese: nabazare@nabazare.sk
Užívateľ v prípade výskytu akýchkoľvek problémov, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s využívaním služieb Nabazare.sk, má možnosť sa obrátiť a požiadať o podporu e-mailom na adrese: nabazare@nabazare.sk  .
 
Spracoval a schválil dňa 14.1.2013 :  Arthur Farenzena